​​Telefon: 53 54 55 30

E-mail: info@prenor.dk

Entreprenør og murermester med speciale i renovering og restaurering

I Guldmann Dam - Pre/nor laver vi alle typer murer- og entreprenørarbejde inden for renovering, restaurering, tag- og facade, ombygning, tilbygning, beton, kalk m.m. Som både entreprenør, murermester og kloakmester kan vi løse entreprisen som både hovedentreprenør og fagentreprenør.​

>> Læs mere her

Fredede og bevaringsværdige bygninger og ejendomme

Vi har særlig ekspertise inden for bygningbevaring, renovering, restaurering og istandsættelse af gamle, fredede og bevaringværdige ejendomme.​
>> Læs mere her

Istandsættelse af spir, tårn og facade på
​Sankt Pauls Kirke i Nyboderkvarteret Kbh.
​- Se video fra udførelsen!

Guldmann Dam – Pre/nor A/S har udført bygningsbevaring, istandsættelse og restaurering af spir, tårn og facade på Sankt Pauls Kirke i København. Det 140 år gamle opmurede keglespir og facader på kirken var under nedbrud. Den komplicerede opgave indebar blandt andet at kopiere spirets unikke gamle formsten med deres specielle glasering som man fremstillede dem for 140 år siden.​ 

>> Læs mere herog se video fra udførelsen

Heerings Gaard – Nordea Fonden
​Istandsættelse af facader og skifferportaler

Guldmann Dam - Pre/nor har istandsat de pudsede og kalkede facader samt udskiftet skifferportaler på Nordea Fonden der har til huse i Heerings Gaard på Christianshavn.

Den klassicistiske købmandsgård ”Heerings Gaard” fra 1785 er en tidsmaskine, og stedet rummer et enestående stykke dansk kulturhistorie...

>> Læs mere her

Facadeistandsættelse og facaderestaurering af Maglegårdsskolen i Gentofte

​Guldmann Dam - Pre/nor har udført istandsættelse og restaurering af facader på den bevaringsværdige Maglegårdsskolen i Gentofte.

​​I begyndelsen af 1900-tallet blev det besluttet at opføre en skole i Gentofte. Distriktsbladet fastslog i 1912, at kommunen havde opført landets smukkeste skole. Guldmann Dam - Pre/nor har nu over 100 år senere istandsat og restaureret facader på den bevaringsværdige skole.

Hvis den får lov, står den sandsynligvis 100 år mere!

>> Læs mere her​

Når vi istandsætter gamle ejendomme kan vores drone være et effektivt redskab

Når vi arbejder med istandsættelse og restaurering af gamle ejendomme, kan vores drone være et effektivt redskab til foto- og videoregistrering.

Dronen kan være et godt alternativ til inspektion af tag og facader fra en lift, og dronen kan ofte besigtige steder som kan være svære eller helt umulige at komme til fra en lift.

Guldmann Dam - Pre/nor er certificerede dronepiloter af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, med tilladelse til at udfører droneflyvning og droneinspektioner i by og land. Billedet her er fra en droneoperation ved en af vores istandsættelser af en kirke i centrum af København.

>> Kontakt os

Hotel Nyhavn 71, Renovering og restaurering

​Guldmann Dam - Pre/nor har udført facaderestaurering, nyt tag, indvendig ombygning samt 64 nye badeværelser på restaureringen og ombygningen af 71 Nyhavn Hotel.

For enden af Nyhavn ligger det fredede tidligere pakhus - Nyhavn 71. Pakhuset blev opført i 1805 og i 1970 blev det ombygget til det hotel vi i dag kender som 71 Nyhavn. Nu er det restaureret og renoveret...

>> Læs mere her:

Tagrenovering af fredet etageejendom
​- Se video fra udførelsen!

​Guldmann Dam - Pre/nor har udført tagrenovering af den fredede hjørneejendom beliggende Brolæggerstræde 2 / Badstuestræde.

Ejendommen er fredet i 1939 og omfatter en hjørnebygning fra 1797.

>> Se video og læs mere her:

Vores seneste evaluering fra ​Byggeriets Evaluerings Center

Vores byggesager bliver løbende evalueret af Byggeriets Evaluerings Center.  Her kan du se vores seneste byggevaluering:  AAAA.

​Se mere  >> Klik her

Facaderestaurering og bygningsbevaring,
​Sankt Thomas, Frederiksberg

​Guldmann Dam - Pre/nor har udført facaderestaurering og bygningsbevaring af den bevaringsværdige ejendom "Sankt Thomas" på Frederiksberg Allé.​

Ejendommen er over 100 år gammel og har markante bevaringsværdier.

>> Læs mere her

Restaurering af granit- / bronzekunstværk for Nykredit på Kalvebod Brygge

​Guldmann Dam - Pre/nor har restaureret granitsoklen på det store
​Per Kirkeby kunstværk der ligger på pladsen ved Nykredit Glaskuben i København.
>> Læs mere her

Ny tilbygning til Holmens Kirke

​Guldmann Dam - Pre/nor har opført tilbygning på Holmens Kirke i hovedentreprise / storentreprise.

​Holmens Kirke - der er nabo til Christiansborg og Nationalbanken - er helt fra Christian den IV's tid og mangler tidsvarende faciliteter for kirkens brugere.​

>> Læs mere her

Facaderestaurering af fredet ejendom på Nikolaj Plads

​Guldmann Dam - Pre/nor har udført murerarbejdet på facaderestaureringen af den fredede ejendom på Nikolaj Plads 5.
Hans Peter Lorentzen var en af de helt store byggespekulanter i København i midten af 1800-tallet.​

>> Læs mere her

Brændte fuger på det fredede "Ishus" i Charlottenlund Slotshave

Guldmann Dam - Pre/nor har nænsomt udkradset og efterfølgende genskabt de brændte fuger på Charlottenlund Slots gamle fredede køleskabs-hus kaldet "Ishuset". ​Huset i sig selv er specielt, men fugerne er en sag for sig og meget sjældne at se i dag.​

>> Læs mere her

Altan- og gesimsrenovering på den bevaringsværdige Højstrupgård ved Helsingør

Guldmann Dam - Pre/nor har udført renovering og reparation af altaner, gesimser, facade og støbejernsrækværk på Konferencecenter Højstrupgård ved Helsingør.

>> Læs mere her

Facaderestaurering af det 230 år gamle stråtækte bondehus på Vangede Bygade i Gentofte

Guldmann Dam - Pre/nor har restaureret facaden på den ældste bygning i området omkring Vangede Bygade. Huset er bevaringsværdigt grundet sin kulturhistorie og alder.

>> Læs mere her

Fra jordslået til storslået- Facaderestaureringen af "Bagatelle"

Guldmann Dam - Pre/nor har udført facaderestaurering af den bevaringsværdige ejendom "Villa Bagatelle" på Jærgersborg Allé i Gentofte. Ejendommen er oprindeligt opført i 1919 som villa for boghandler Erslev efter tegninger af Arkitekterne Hjejle & Rosenkjær.

>> Læs mere her

Stormskader

Guldmann Dam - Pre/nor hører til blandt de murer- og entreprenørvirksomheder, der har meget stor håndværksmæssig ekspertise i tag- og bygningsrenovering.

Vi tager gerne hele entreprisen:

Murer, tømrer, blik, stillads, maler, el og vvs.​

>> Kontakt os

Ombygning og energioptimering

af bevaringsværdigt gårdhave-rækkehus, tegnet af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen

Guldmann Dam - Pre/nor har ombygget, renoveret og energioptimeret et af de attraktive bevaringsværdige gårdhave-rækkehuse på Krokusvej/Gardeniavej i Hørsholm.
>> Læs mere her

Restaureringen af Holmens Kirkes gavlfacade mod kanalen Mønsterpræget puds, Natursten, sokkelbånd

Guldmann Dam - Pre/nor har udført murerarbejdet på restaureringen af Holmens Kirkes facader og gavlen mod kanalen over for Christiansborg Slot og Folketinget. 

>> Læs mere her

Ombygning af Københavns Universitet

H. C. Ørsted Institutet (HCØ)

Guldmann Dam - Pre/nor har udført murerentreprise på opgraderinger og fornyelser af lokaler og infrastruktur på H. C. Ørsted Instituttet. Ombygnigen har en karakter og funktionalitet, som gør, at HCØ-bygningen også vil være anvendelig for efterfølgende brugere i mange år fremover.

>> Link til Københavns Universitets hjemmeside

Tagrenovering og facaderestaurering af daginstitution i bevaringsværdig ejendom i Gentofte

Guldmann Dam - Pre/nor har udført facaderestaurering og tagrenovering på den bevaringsværdige ejendom "Villa Berthe" i Gentofte Kommune.

>> Læs mere her

Facadeistandsættelse af hus fra 1933

Guldmann Dam - Pre/nor har udført facadeistandsættelse af dette hus i Rungsted. Opgaven til istandsættelsen lød på at genskabe og bevare det oprindelige udseende med respekt for den struktur og patina-effekt som arkitekten der havde tegnet huset, ønskede at huset skulle have.

>> Læs mere her

Opretning og istandsættelse af fredet kirkegårdsmur og østport til Høje Taastrup Kirke

Guldmann Dam - Pre/nor har udført arbejdet med opretning og istandsættelse af den fredede Østvendte kirkegårdsmur og port til Høje Taastrup Kirke. 

>> Læs mere her

Renovering af kistenicher og gulvfuger i Holmens Kirke

Guldmann Dam - Pre/nor er i gang med at renovere de første af en række kistenicher samt gulvfugerne i kirkerummet i Holmens Kirke.

​​Læs mere om >> Holmens Kirke.

Renovering og ombygning af badeværelser

Guldmann Dam - Pre/nor laver alle typer badeværelser, flise-/klinkearbejde, renovering, ombygning, nybygning og kloakarbejde.

​Vi håndterer hele byggeriet fra planlægning til færdigt arbejde. Vi styrer alle de forskellige faggrupper af håndværkere.

>> Badeværelse

Facaderenovering og nyt tegltag på Sct. Andreas Kirke

Sct. Andreas Kirke ligger i København og er nabo til Botanisk Have og det tidligere Kommunehospitalet. Kirken er bygget i senromansk stil. Facaderne - over en granitsokkel, er opmuret af munkesten og fuget. 

​Læs mere om >> Sct. Andreas Kirke

Energioptimering og isolering af tag og facade

Der er store besparelser at hente ved at energioptimere og efterisolere din ejendom.  At optimere energiforbruget i boligen, er i dag mere relevant end nogensinde før. Olie-, gas- og elpriserne stiger, vejrforholdene forandre sig, og samtidig er det de miljøvenlige og energioptimerede boliger som boligkøbere efterspørger.

>> Læs mere her

Tagrenovering af Arbejde Adlers Hus på Nørrebro

Guldmann Dam - Pre/nor har udført tagrenovering på Arbejde Adlers Hus. Arbejde Adler er i dag også vært for "Multi-Huset" og værestedet ”Oasen” for ældre hjemløse på Nørrebro i København. 

​Læs mere om >> Arbejde Adler

Fra oversvømmet kælder til moderne ungdomsbolig

Husker du regnen og oversvømmelserne der hærgede Danmark i juli 2011?
Rigtigt mange ejendomme og boliger fik store oversvømmelser fordi kloaksystemerne ikke kunne aflede de store mængder regnvand der faldt på meget kort tid.

>> Læs mere her

Facaderenovering af den historiske ”Skrivergården” ved Birkerød Sø

Guldmann Dam - Pre/nor har udført facaderenovering af hovedbygningen på den 4-længede ”Skrivergården”, der ligger ned til Birkerød Sø. Skrivergårdens historie kan følges langt tilbage i tiden - fra kronegods i 1660 under Hirschholm og Christian d. 5.

>> Læs mere her

Tagrenovering og fuger på bevaringsværdigt bindingsværkshus i Charlottenlund

Guldmann Dam - Pre/nor har netop udført tagrenovering og tagisolering samt håndlavede kobbertagrender og fuger i murværk på et bevaringsværdigt hus ved Dyrehaven i Charlottenlund. Huset er bygget i Nationalromantisk stil og har en fredningsstatus med bevaringsværdien 3.

>> Læs mere her

Servicefradrag

​​Servicefradrag er et skattefradrag, du kan få for din udgift til løn til en række række serviceydelser. 

>> Læs mere her

Byg Garanti er med i prisen

Guldmann Dam - Pre/nor er omfattet af Byg garanti.

​Skulle du mod forventning blive utilfreds med det arbejde, du har fået udført, bliver du glad for at have valgt en håndværker, som er medlem af Dansk Byggeri.

>> Læs mere her

Facaderenovering af Sankt Jakobs Kirke

Guldmann Dam - Pre/nor har facaderenoveret Sankt Jakobs Kirke på Østerbro. Sankt Jakobs Kirke ligger en lille smule tilbagetrukket fra Østerbrogade. Med sit høje slanke spir tegner den sig flot imellem husene, Østerbro Stadion og "Parken". Kirken er bygget 1876-78 i engelsk gotisk stil.

​Kirkens hjemmeside >> Klik her

Guldmann Dam har nyindrettet og istandsat 350 m2 kontorer på Garder Kasernen Høvelte

Den Kongelige Livgardes hovedkaserne er Garderkasernen i Høvelte. Trods udvidelsen af Livgardens Kaserne i København i 1845, var pladsen alt for kneben til at indkvartere gardere og rekrutter. Samtidig bevirkede udviklingen inden for våben og taktik i det 20. århundrede, 

>> Læs mere her

Totalentreprise på dykkerskolen Flådestation Holmen

Søværnets Dykkerskole er Forsvarets dykkerskole og uddanner både civilt og militært personel til erhvervsdykkere.
Guldmann Dam - Pre/nor har senest lavet 450 m2 total istandsættelse og nyindretning af kontorer, tag og facade på Dykkerskolen Flådestation Holmen.

Miljø og sikkerhed - Grøn Smiley

Guldmann Dam - Pre/nor A/S har Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet for miljø og sikkerhed.

>> Læs mere her

Provianthuset ved folketinget i København er renoveret af Guldmann Dam - Pre/nor

Flere af de krævende opgaver i forbindelse med renoveringen af Provianthuset til brug for folketinget, blev udført af håndværkere fra Guldmann Dam - Pre/nor. Det var Guldmann Dam - Pre/nor der stod for murerarbejder, hvor bygningens gamle hvælvinger blev restaureret.

>> Læs mere her

​Guldmann Dam - Pre/nor A/S  |  CVR.28113072  |  Telefonvej 6, 2860 Søborg  |  Telefon: 53 54 55 30  |  E-mail: info@prenor.dk