​​Telefon: 53 54 55 30

E-mail: info@prenor.dk

Ny tilbygning til Holmens Kirke

Guldmann Dam / Prenor har opført ny tilbygning på Holmens Kirke i hovedentreprise / storentreprise.

Holmens Kirke - der er nabo til Christiansborg og Nationalbanken - er helt fra Christian den IV's tid og mangler tidsvarende faciliteter for kirkens brugere. Det har hidtil været alt for besværligt for handicappede og dårligt gående at bruge kirken, ligesom kirkens personale gennem årene har haft meget dårlige rammer at løse deres opgaver i. Kordegnen har f.eks. længe haft sit kontor i en skurvogn ved kirken og myndighederne kræver nu, at de kritisable forhold bliver afhjulpet. Hertil kommer, at kirken har brug for en større sal til afholdelse af foredrag, møder m.v.​

Kirken opfører derfor en ny bygning, der er planlagt delvist under terræn. Bygningen indrettes til kontorer, køkken, spiserum og personalefaciliteter. Der planlægges ligeledes handicaptoilet. I underetagen indrettes en menighedssal, der skal anvendes til foredrag, møder m.v. Efter færdiggørelsen fremstår tilbygningen fint indpasset mellem det store kapel og selve kirken. Bygningens facader og tag udføres i kobber.

En mindre knopskydning på kirken, kaldet ”lille skriftestol”, som ikke var en del af den oprindelige kirkebygning, er nu blevet nedrevet efter aftale med Nationalmuseet, der nu er i gang med at foretage arkæologiske undersøgelser på byggegrunden. Museet følger i øvrigt nøje projektets etablering.

I forbindelse med byggeriet af tilbygningen vil der samtidig blive foretaget en renovering af kirkehaven med bl.a. nye træer langs Havnegade. Disse vil skabe sammenhæng til beplantningen langs Nationalbankens facade.

Tilbygningen opføres med respekt for det historiske miljø og kirkens brugere.

I 1619 lod Chr. IV Holmens Kirke indrette i en ankersmedje, som hans far, Frederik II havde bygget. Kirken var bestemt for mandskabet ved flåden, tøjhuset samt lavere embedsmænd og hoffunktionærer. I årene 1639-41 blev kirken udviddet og fik ved samme lejlighed i store træk det udseende, den har bevaret til i dag.

Den svejfede renæssancegavl, som spejler sig i kanalens grønne vand, er Københavns ældste renæssance-bygningsparti. >> Se her.

I 1705 stod den lange ligkapelbygning færdig og den blev taget i brug til såkaldte åbne begravelser. Under den findes en krypt med en del kister.

Holmens Kirke præges i det indre i høj grad af bruskbarokken. I en lille gård mellem korsarmenen mod vest står Bissens statue af Tordenskjold.

Den fornemme portal over hovedindgangen hører ikke oprindelig til Holmens Kirke, den sad først i Roskilde Domkirke og førtes til Holmen så sent som i 1871-73.

Bygherre: Holmens Sogns Menighedsråd.

Arkitekt: C.F. Møller A/S.

Ingeniør: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, Arne Pedersen.

Hovedentreprenør storentreprise: Guldmann Dam / Prenor.

Arkitektens illustration af den nye tilbygning til Holmens Kirke. (Billedgalleri nederst på denne side).​

Tilbygningen udføres i to etager hvor den underste etage er under terræn. (Billedgalleri nederst på denne side).

Nationalmuseets udgravning inden selve arbejdet kunne begynde med tilbygningen. (Billedgalleri nederst på denne side).

Har du spørgsmål?

Så er du mere end velkommen til at kontakte os via nedenstående formular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Guldmann Dam - Pre/nor A/S  |  CVR.28113072  |  Telefonvej 6, 2860 Søborg  |  Telefon: 53 54 55 30  |  E-mail: info@prenor.dk