​​Telefon: 53 54 55 30

E-mail: info@prenor.dk

Tagreparation og facaderestaurering af daginstitution i bevaringsværdig ejendom i Gentofte

Guldmann Dam / Prenor har facaderestaureret og renoveret taget på den bevaringsværdige ejendom

"Villa Berthe" i Gentofte Kommune.

"Villa Berthe" blev bygget i 1919 af grosser Andreas Petersen til privat beboelse. Fra 1964 og indtil 1996 fungerede huset som plejehjem -

huset hed dengang "Berthe Marie Hjemmet". I 1999 overtog Gentofte Kommune huset, der blev ombygget til daginstitution.​

Personalet i daginstitutionen bestemte selv at navnet på institutionen skulle være "Villa Berthe". En kombination af husets tidligere navn og et navn, som de syntes passede til daginstitutionen. Selve ordet "Berthe" betyder lysende/strålende.

Villa Berthe er en kommunal integreret institution med plads til 53 børn - 13 børn i vuggestuen og 40 børn i børnehaven.

Huset er i 3 etager og vuggestuen holder til i stuen og børnehaven på 1. sal. I kælderen er der garderober, personale-, depot- og vaskerum.

Løbende information og dialog

At restaurere en vuggestue og børnehave samtidig med at institutionen er i fuld funktion, stiller store krav til samarbejde og løbende dialog, kommunikation og information til både børn, forældre og pædagoger.

Derfor lavede Guldmann Dam / Prenor en informationsvæg i indgangen til institutionen, som vi hele tiden opdaterede med nye billeder og tekst til information om byggeriets fremgang. 

Foto før renoveringen: Den smukke bevaringsværdige ejendom i Gentofte Kommune huser i dag daginstitutionen "Villa Berthe". Ejendommens facader, tag samt vinduer og døre skal nu renoveres. Renoveringen udføres samtidig med at institutionen er i brug, og det kræver stor koordinering af sikkerhed og kommunikation omkring byggepladsen.​

Foto: Grosser Andreas Petersen foran ejendommen i haven.

Foto: Grosser Andreas Petersen og familie.​

Guldmann Dam / Prenor oprettede og vedligeholdt en infovæg placeret i indgangen til institutionen. Billederne på væggen var en stor succes for både børn og voksne. Brugerne af institutionen kunne dermed hele tiden følge med i hvordan bygningsbevaringen skred frem.​​

Efter de gamle tagsten nænsomt var pillet af taget, viste det sig at alle skalke havde råd, og at gesimsens murede kontravægt var porøs.​

​Huset er oprindeligt opmuret i teglsten med facader, der blev pudset med en kalkcementmørtel, der var indfarvet med rødt teglknus, hvor husets hjørner var pudset med refendfuger. 

Af grunde som vi ikke har kunnet opspore, er facaderne senere blevet renhugget og igen oppudset med en rødbrun kalkcementmørtel pigmenteret med jernoxid og jernhydroxid (okker), men nu uden de karakteristiske refendfuger.

​Inden vi gik i gang med at genpudse facaderne, har vi foretaget en afrensning af facaderne, (afskrabning, flammerensning afkostning og hedvandslavtrykspulning) for at fjerne tidligere planterester efter klatrende vildvin, gl. skidt og forgipsning af pudsmørtelen.

Der er foretaget forstærkning af facaderevner ved indmuring af stålarmeringsjern og nyt pudslag er blevet opbygget hvor der forekom afskaldet og skrug (hult) puds. De gamle facadepudslag er blevet undersøgt ved at der er foretaget en tyndslibningsanalyse. Herved har det været muligt at bestemme sammensætningen af de gamle mørteler og fastlægge recepterne for de hydrauliske mørteler der er anvendt nu ved facaderenoveringen

Al facadepuds er påny påført indfarvet hydraulisk kalkmørtel i flere lag og slutbehandlet med pigmenteret kalkvand.

På nordfacadens hjørner er de oprindelige refendfuger reetableret.

Ejendommen: Villa Berthe, Niels Andersensvej 13, 2900 Hellerup.

Bygherre: Gentofte Kommune.

Hovedentreprenør: Guldmann Dam / Prenor.

​Foto efter tagrenoveringen: Taget er genopført i moderne byggetekniske løsninger, med oplægning af gamle teglsten til oprindeligt udtryk.

Der er etableret nye zinktagrender samt zinktage mod haven.

Foto før restaurering: Her ses at nord-facadens hjørner mangler de oprindelige refendfuger.​

Har du spørgsmål?

Så er du mere end velkommen til at kontakte os via nedenstående formular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Guldmann Dam - Pre/nor A/S  |  CVR.28113072  |  Telefonvej 6, 2860 Søborg  |  Telefon: 53 54 55 30  |  E-mail: info@prenor.dk