​​Telefon: 53 54 55 30

E-mail: info@prenor.dk

Links​

Rådgivning

Center for Bygningsbevaring tilbyder uvildig teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger. De rådgiver både statslige- og kommunale myndigheder, andre rådgivere, håndværkere og private husejere. Center for Bygningsbevarings ydelser retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt almindelige by- og landhuse.

​​

>> www.bygningsbevaring.dk

Historiske Huse

Historiske Huse samler foreningerne Bygnings Frednings Foreningen BYFO og Foreningen Bevaringsværdige Bygninger i et fællesskab med det formål at sætte fokus på den danske bygningskultur og de ejere, der passer godt på den.

​​

​>> www.historiskehuse.dk

Spar energi, penge og CO2 derhjemme

SparEnergi og Energistyrelsen hjælper dig med at spare strøm og varme på alt fra opvask til opvarmning og ombygning.

​​

>> www.sparenergi.dk

Boligejer

Boligejer er en tværoffentlig portal med uvildig information til alle, der vil købe, sælge eller bygge bolig. På Boligejer kan du også se data om din bolig fra de store landsdækkende ejendomsregistre, og du kan købe en ejendomsdatarapport med offentlige oplysninger.

Vedligeholdelse af gammelt håndværk

​Alle huse, nye som gamle, kræver regelmæssig og rigtigt udført vedligeholdelse og reparationer for at bevare deres udseende, funktion og værdi.

​Selvom hovedparten af landets enfamiliehuse er bygget i perioden fra 1960 og fremefter med moderne byggematerialer og industrielle byggemetoder, er der stadig et stort antal ældre huse både i byområder og på landet, som er opført efter gamle håndværksmæssige principper og med traditionelle materialer.

​For at bevare det oprindelige arkitektoniske udtryk og kvalitet på et ældre hus er det oftest en god idé at vedligeholde huset med materialer, der svarer til de oprindelige.

>> www.boligejer.dk

Slotte og kulturejendomme​

Slots- og Kulturstyrelsen blev dannet 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet.

Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene.

>> Slots- og Kulturstyrelsen

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur - By og Land​

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur arbejder for bevaring af de arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark. Vi arbejder for at der værnes om det værdifulde, vi allerede har, og for at nyt integreres i det eksisterende med omtanke og kvalitet.

Landsforeningen samler både personlige medlemmer og mere end 90 lokale bevaringsforeninger over hele landet. Et stort antal medlemmer i hele Danmark er engagerede i det lokale arbejde for at fremme sagen. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er medlem af paraplyorganisationen Bygningskultur Danmark.

>> www.byogland.dk

Har du spørgsmål?

Så er du mere end velkommen til at kontakte os via nedenstående formular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Guldmann Dam - Pre/nor A/S  |  CVR.28113072  |  Telefonvej 6, 2860 Søborg  |  Telefon: 53 54 55 30  |  E-mail: info@prenor.dk