​​Telefon: 53 54 55 30

E-mail: info@prenor.dk

Links​

Rådgivning

Center for Bygningsbevaring tilbyder uvildig teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger. Vi rådgiver både statslige- og kommunale myndigheder, andre rådgivere, håndværkere og private husejere. Center for Bygningsbevarings ydelser retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt almindelige by- og landhuse.

​​

>> www.bygningsbevaring.dk

Rådgivning

Mange kommuner og ejere efterlyser konkret viden om, hvordan man sikrer og udvikler bevaringsværdige bygninger og helheder. Derfor tilbyder Bygningskultur 2015 ekspertrådgivning til kommuner og ejere. 

>> www.bygningskultur2015.dk​

​Bygningsfredning

Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der freder bygninger og skal godkende alle ændringer på de fredede bygninger. 


>> Bygningsfredning

Boligejer

Boligejer er en tværoffentlig portal med uvildig information til alle, der vil købe, sælge eller bygge bolig. På Boligejer kan du også se data om din bolig fra de store landsdækkende ejendomsregistre, og du kan købe en ejendomsdatarapport med offentlige oplysninger.

Vedligeholdelse af gammelt håndværk

​Alle huse, nye som gamle, kræver regelmæssig og rigtigt udført vedligeholdelse og reparationer for at bevare deres udseende, funktion og værdi.

​Selvom hovedparten af landets enfamiliehuse er bygget i perioden fra 1960 og fremefter med moderne byggematerialer og industrielle byggemetoder, er der stadig et stort antal ældre huse både i byområder og på landet, som er opført efter gamle håndværksmæssige principper og med traditionelle materialer.

​For at bevare det oprindelige arkitektoniske udtryk og kvalitet på et ældre hus er det oftest en god idé at vedligeholde huset med materialer, der svarer til de oprindelige.

>> www.boligejer.dk

Slotte og kulturejendomme​

Slots- og Kulturstyrelsen blev dannet 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet.

Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene.

>> Slots- og Kulturstyrelsen

​Bygningskultur Danmark

Bygningskultur Danmark er paraplyorganisation for 25 foreninger, brancher, fonde og institutioner, der arbejder med bevaring og udvikling af den danske bygningskultur.

Bygningskultur Danmark er interesseorganisationen, der arbejder med ny viden, interessante arrangementer og oplevelser, der alle har bygningskulturen som omdrejningspunkt. Vi kæmper på flere fronter for at øge glæden ved og bevidstheden om vores historiske bygninger - både de meget gamle og storslåede, men også de langt mere talrige almindelige eksempler på lokal og national bygningskultur. Bygninger der vidner om vores historie og identitet og ofte indeholder viden om håndværk, materialer og byggeskik, Det er den bygningskultur, som omgiver og favner os hver eneste dag.

"I kraft af en stærk medlemsorganisation, engageret deltagelse i den offentlige og politiske debat, samt "bygningskulturportalen" på www.bygningskultur.dk, er det Bygningskultur Danmarks ambition at gøre bygningskultur til en folkesag".

>> ​www.bygningskultur.dk​

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur - By og Land​

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur arbejder for bevaring af de arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark. Vi arbejder for at der værnes om det værdifulde, vi allerede har, og for at nyt integreres i det eksisterende med omtanke og kvalitet.

Landsforeningen samler både personlige medlemmer og mere end 90 lokale bevaringsforeninger over hele landet. Et stort antal medlemmer i hele Danmark er engagerede i det lokale arbejde for at fremme sagen. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er medlem af paraplyorganisationen Bygningskultur Danmark.

>> www.byogland.dk

Har du spørgsmål?

Så er du mere end velkommen til at kontakte os via nedenstående formular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Guldmann Dam - Pre/nor A/S  |  CVR.28113072  |  Telefonvej 6, 2860 Søborg  |  Telefon: 53 54 55 30  |  E-mail: info@prenor.dk