​​Telefon: 53 54 55 30

E-mail: info@prenor.dk

Gode råd til at undgå fugt i huset

Her er et par råd til hvad du bør være opmærksom på, og hvad du kan gøre, for at forebygge at der kommer fugt i huset. 

​Beskyt dit fundament mod fugt

Fundamentet skal beskyttes mod opfugtning. Det omgivende terræn skal have fald bort fra huset. Om vinteren kan frost løfte flisebelægning, så den får fald mod huset. Hvis det sker bør fliserne lægges om. Tagrender skal renses, så vandet ikke løber over, og utætte tagrender og nedløbsrør skal repareres eller udskiftes. Tagbrønde skal renses op, og afløbsrør og drænrør skal spules, især efter løvfald.

Jord og skidt på soklen holder på fugten. Det øger risikoen for frostskader og skaber grobund for alger, mos og lignende. Derfor skal jord og skidt fejes af soklen mindst en gang om året. Det sker bedst med en stiv kost om foråret. Samtidig bør du se efter, om puds hænger godt fast på soklen. 

Fugt kan ændre soklens farve. Farveforskelle på en fugtig sokkel skyldes for det meste, at pudslagets tykkelse varierer.

Rødder fra meget vandsugende træer, der står for tæt på huset, kan få fundamentet og ovenliggende mure til at revne, og rødderne kan i deres søgen efter vand trænge ind i kloakrør og blokere dem.

Undgå vand og fugt i kælderen

Hvis du passer på husets fundament som beskrevet ovenfor, har du gjort meget af hvad der er nødvendigt for at undgå fugt og vand i kælderen. Men det er desuden også vigtigt at rense gulvafløb og tagnedløbsbrønde i kældergulvet, lyskasser og trappeskakte.

Hvis kældervæggens indvendige overfladebehandling skaller af kan det skyldes, at behandlingen hindrer fordampning af væggens fugt. I så fald kan det måske hjælpe at bruge en mindre tæt overfladebehandling, f.eks. hvidtning med kalk.

Fugt i vægge, revner i murværk og fuger

Fugt i væggene kan skyldes at utætte tagrender og nedløbsrør skal repareres eller udskiftes. Træer og buske, som leder vand til vægge eller forhindrer dem i at tørre, skal beskæres eller fjernes. Murværk og træværk tåler ikke vedvarende fugt.

Opfugtede mursten kan sprænges af frost. Mursten kan også afskalle fordi de har været udsat for strøsalt eller har fået en for tæt overfladebehandling.

Frostsprængte fuger og tegloverflader ses ofte på kalkede facader, der senere er blevet behandlet med cement, plastmaling eller nyere siliconemalinger. Det går især ud over ældre huse, opført traditionelt. Årsagen til skaderne er ofte, at de nyere overfladematerialer er alt for tætte, så den naturlige fugt- og damptransmission nedsættes.

Revner mellem mursten og mørtel bør udbedres. Revner der løber fra soklen og op i muren, og revner der vokser, bør undersøges.

Konstruktioner skal holdes fri for fugt og insekter

Krybekældre skal være ventileret. Alt som lukker for ventilationsåbninger, skal fjernes.

Rustskader på armering i beton skyldes fugt. Før reparationsarbejde iværksættes skal det sikres, at årsagen til fugten fjernes.

Hvis revner i konstruktioner eller overflader bliver bredere, eller hvis der opstår nye revner skal det tilses, da det kan skyldes mangelfuldt håndværk, eller manglende stabilitet i konstruktionerne.

Hvis du konstaterer huller eller insektangreb i træbjælker, bør det vurderes da større insektangreb vil svække bjælkernes bæreævne.

Fugt i gulve og løse gulvfliser

Hvis gulvet buler op, eller hvis parketstave afskydes, kan årsagen være fugt fra f.eks. fundament, terrændæk eller utætte vandrør. For at undgå at der sker mere skade, skal årsagen til fugten findes og afhjælpes.

Er der løse fliser og fuger der skal repareres, skal det først undersøges, om underlaget er stabilt, så det ikke giver efter ved belastning. Er underlaget på fliser ustabilt skal underlaget forbedres ellers vil skaderne opstå igen.

Pas på trappen

Råd og svamp i kældertrapper skal forebygges. Den bedste løsning opnås, når fugten holdes væk, og der fugtisoleres mellem træ og fugtige bygningsdele. Hvis en kældertrappe af træ er permanent udsat for fugt, kan råd og svamp modvirkes ved at imprægnere den med et træbeskyttelsesmiddel og undlade at overfladebehandle med en tæt maling eller lak.

I betontrapper, hvor dæklaget er afskallet, og rusten armering kan ses, skal årsagen til rusten findes og fjernes, før betondæklaget fornyes.

Revner i terrazzo og cementpudslag og i fuger mellem klinker skal udbedres for at undgå fugt i konstruktionen. Løse klinker og løst cementpudslag bør udbedres.

Tegltag, tagsten, tagrum og skorstene

Tagsten af tegl er danskernes foretrukne tagmateriale. Gennem generationer har det bevist sin holdbarhed og evne til at patinere i smuk overensstemmelse med den danske natur.

Tagbelægningen skal være tæt over for nedbør. Mos og løv, som hæmmer nedbør i at løbe frit ned mod tagrenden, og tagbrønde skal fjernes. Hvis der står vand på et fladt tag, giver det forøget risiko for vandindtrængning.

Det er vigtigt at tagrum ventileres for at fjerne fugt på indersiden af tagbelægningen. Nedbrudte og smuldrende mursten og fuger samt revnede inddækninger og afdækninger skal udskiftes eller repareres for at undgå indtrængen af vand.

Hold øje med badeværelse og toiletrum

Skader på fliser, fuger – herunder elastiske fuger – og terrazzo samt huller i vinyl, maling og glasvæv bør udbedres for at undgå skade på konstruktionerne. Der er stor sandsynlighed for, at vand trænger ind i vægge og etagedæk, hvis fliser, fuger eller terrazzo er revnet, eller vinyl har huller og skader på svejsninger.

>> Kontakt os

Har du spørgsmål?

Så er du mere end velkommen til at kontakte os via nedenstående formular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Guldmann Dam - Pre/nor A/S  |  CVR.28113072  |  Telefonvej 6, 2860 Søborg  |  Telefon: 53 54 55 30  |  E-mail: info@prenor.dk