​​Telefon: 53 54 55 30

E-mail: info@prenor.dk

Af Steffen Dam

Fra jordslået til storslået - Facaderestaureringen af "Bagatelle" - Facadepuds

Guldmann Dam / Prenor har udført facaderestaurering af den bevaringsværdige ejendom "Villa Bagatelle" på Jærgersborg Allé i Gentofte. Ejendommen er oprindeligt opført i 1919 som villa for boghandler Erslev efter tegninger af Arkitekterne Hjejle & Rosenkjær. I 1974 blev ejendommen erhvervet af Gentofte Kommune og ombygget til dagcenter for pensionister og senere igen ombygget til det børnedagcenter som benytter ejendommen i dag.

Før

Efter

​Forudsætninger for restaureringen samt valg af facadepuds

Restaureringen af facaden er udført med byggeteknik, som bør anvendes ved vedligeholdelse af ældre og bevaringsværdige bygninger. 

Ydervæggene er oprindeligt opført af murværk, der var facadepudset med kalkmørtel, som derefter var kalket. Igennem årene er bygningen desværre blevet malet og stedvis repareret med forkerte facadepudsmaterialer.


Forudsætningen for at udføre en holdbar restaurering og bygningsbevaring af denne type bygninger med facadepuds, er en vedligeholdelse i overensstemmelse med bygningens karakter samt byggeskik, teknik og de materialer der blev anvendt på husets opførelsestidspunkt.

Forarbejde og analyse inden facadepudsen vælges

Inden vi gik i gang med at genpudse facaderne, har vi foretaget en afrensning af facaderne, og store partielle løse og skrugne flader blev banket ned. Der er foretaget forstærkning af facaderevner ved indmuring af stålarmeringsjern og nyt facadepudslag er blevet opbygget.
(Se fotogalleri nederst på denne side).


De gamle facadepudslag er blevet undersøgt ved, at der er foretaget en tyndslibningsanalyse. Herved har det været muligt at bestemme sammensætningen af de gamle mørteler og fastlægge recepterne for de kalkmørteler, der er anvendt nu ved facaderestaureringen.

Al facadepuds er påny slutbehandlet med kalkvand i flere lag. Balkon-balustre er udskiftet og balkondæk, gesimser, facadeindfatninger, kvadder, refendfuger, sokkel, støbte sålbænke m.m. er repareret.

Guldmann Dam / Prenor har udført facaderestaureringen mens børnedagcenteret har været i drift, og det har stillet særlige krav til sikkerhedsforanstaltninger samt den løbende information til brugerne af børnecenteret.

(Se billedgalleri helt nederst på denne side).​​​

(Se flere billeder i galleriet helt nederst på denne side).

Ejendommen: Villa Bagatelle, Jægersborg Allé.

Bygherre: Gentofte Kommune.

Hovedentreprenør: Guldmann Dam / Prenor.​

Før

Efter

Før

Efter

Før

Efter

Før

Efter

Har du spørgsmål?

Så er du mere end velkommen til at kontakte os via nedenstående formular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Guldmann Dam - Pre/nor A/S  |  CVR.28113072  |  Telefonvej 6, 2860 Søborg  |  Telefon: 53 54 55 30  |  E-mail: info@prenor.dk