​​Telefon: 53 54 55 30

E-mail: info@prenor.dk

Facadeistandsættelse og facaderestaurering af Maglegårdsskolen i Gentofte

Guldmann Dam / Prenor har udført istandsættelse og restaurering af facader på den bevaringsværdige Maglegårdsskolen i Gentofte.

(Se billedgalleri af facaderestaureringen helt nederst på denne side...)

I begyndelsen af 1900-tallet blev det besluttet at opføre en skole i Gentofte. Distriktsbladet fastslog i 1912, at kommunen havde opført landets smukkeste skole. Guldmann Dam / Prenor har nu over 100 år senere istandsat og restaureret facader på den bevaringsværdige skole - og hvis den får lov, står den sandsynligvis 100 år mere!

Professor Thejll skulle være arkitekt, og han foreslog en pavillonskole, da den så senere kunne udvides med nye pavilloner. De oprindelige byggeplaner blev ændret lidt af arkitekt T.A. Thjerry, men der blev bygget en pavillon med gymnastiksal i stueetagen, og på 1. sal lokaler til naturfag samt kontor, bibliotek og lærerværelse og

en pavillon med 4 klasseværelser i stuen med mahogniborde til alle elever og i bygningens 1. etage indrettedes tegne- og håndarbejdslokale samt sløjd.

Skolen stod færdig 1. november 1909 og den første skoledag var d. 3. november. Det første år var der 220 elever. Samtidig blev der opført en bolig til inspektøren. Denne bygning var inspektørbolig frem til 1959, hvorefter stueetagen blev brugt som pedelbolig og 1. salen som kontor for skolepsykologen m.m.

Distriktsbladet fastslog i 1912, at kommunen havde opført landets smukkeste skole, og elevtallet steg så kraftigt, at man i 1912 måtte opføre en ny pavillon med 8 klasseværelser.

Bygherre: Gentofte Kommune

Entreprenør: Guldmann Dam / Prenor A/S

​​​

​Kontakt Guldmann Dam / Prenor

​​

(Se billedgalleri af facaderestaureringen helt nederst på denne side...)

2016. Pavillonernes facader istandsættes og restaureres.

I 1919 oprettedes de første mellemskoleklasser- (2 på Maglegård og 1 på henholdsvis Gentofte og Hellerup Skole). Dette bevirkede en flugt fra de private skoler til især Maglegård, og man fik store vanskeligheder af lokalemæssig art. Eksempelvis måtte 2 lærere samtidig undervise 2 klasser i samme lokale - den ene i håndgerning og den anden i tegning.

Endnu værre var det dog, at en 4. mellemskoleklasse måtte nøjes med det rum, som tidligere var pigernes baderum, som klasselokale.

Endnu en udvidelse fandt sted med den nye toiletbygning. Tidligere havde pigernes toiletter været på del af det nuværende kontorområde, og drengenes toiletter fandtes førhen i den lange gang på biblioteket.​

Trods disse store problemer var det ikke før sidst i 20'erne at skoleudvalget fik en udbygning iværksat, og i 1930 stod skolens hovedbygning færdig. Den indeholdt 12 klasselokaler, naturhistorie-, fysik-, og sløjdlokale samt lærerværelse og kontor.Samtidig blev den øverste etage i vestfløjen lavet om til endnu en gymnastiksal. Der var nu plads til 900 elever.

Alligevel blev der hurtigt pladsmangel igen, så da de private forberedelseskurser byggede Tranegård, blev deres gamle skolebygning på Duntzfelts Allé ledig. I 1932 aflastedes Maglegård ved at anbringe en klasserække dér som filial.

Det gik ikke godt for de private forberedelsesskoler, og i 1934 blev Tranegård overtaget af kommunen - som en filial under Maglegårdsskolen, og fra hovedskolen blev overflyttet mange elever.

Få år senere blev Tranegård en selvstændig skole, og da skoledistrikterne herved blev omlagt, - hjalp det igen på pladsen.​

I 1945 beslaglagde tyskerne Hellerup Skole og Tranegårdsskolen, hvorfor eleverne blev undervist på Maglegård. I maj - juni beslaglagde politiet skolen.
​(Kilde: www.maglegaard.gentofte-skoler.dk)

(Se billedgalleri herunder...)

Har du spørgsmål?

Så er du mere end velkommen til at kontakte os via nedenstående formular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Guldmann Dam - Pre/nor A/S  |  CVR.28113072  |  Telefonvej 6, 2860 Søborg  |  Telefon: 53 54 55 30  |  E-mail: info@prenor.dk