​​Telefon: 53 54 55 30

E-mail: info@prenor.dk

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Håndværkerfradrag ​2016-2017
​- Se information om 2018 længere nede på siden.

Håndværkerfradraget (servicefradraget) er blevet ændret for 2016 og 2017.

Ordningen for 2016 og 2017 giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000 kr.

Se information om 2018 længere nede på denne side!

I 2016 og 2017 kan du fortsat kun få fradrag for arbejdsløn, og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser.

​​

Hvad siger reglerne 2016-2017?

​• Fradraget er på 12.000 kr. for hver voksen person i husstanden. Det betyder, at et ægtepar eller to samboende kan trække op til 24.000 kr. fra pr. år. Hjemmeboende børn over 18 år kan yderligere få et fradrag, også på 12.000 kr. årligt.

​• Flere personer i samme husstand har mulighed for at fradrage den del af en samlet udgift, som de hver især har betalt. Ægtefæller og samlevende med fælles økonomi er de eneste, der kan dele, som de har lyst og trække hver deres del af en regning fra, selvom den ene har betalt hele regningen.

​• Hvis børn over 18 år i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene.

​• Fradraget bliver medregnet som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder, at den reelle skatteværdi af fradraget vil være ca. 4.000 kr. årligt pr. person.

​• Fradraget gives kun til arbejdslønnen inkl. moms, og du kan derfor ikke trække udgifter til materialer fra.

​​​

Hvilke betingelser skal være opfyldt 2016-2017?

​• Den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år.

• Arbejdet er udført i relation til en helårsbolig.

​• Arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark.

​• Den skattepligtige person foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til SKAT med angivelse af, hvem der har udført arbejdet og hvornår.

​• Arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 og betalt inden 1. marts 2018.


​​Du kan få håndværkerfradrag uanset, om du ejer eller lejer din bolig. Der er dog nogle betingelser.

Læs mere her: http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

​Indberet håndværkerfradrag for 2016 senest d. 28. februar 2017.

2018

Håndværkerfradraget også kendt som BoligJob-ordningen er vedtaget for 2018 og frem.


Håndværkerfradraget 2018 er et skattefradrag, du kan få for din udgift til løn til håndværkere til en række forbedringer af din bolig.

Hvilke betingelser skal være opfyldt 2018?

• Den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år

• Arbejdet er udført i relation til en helårsbolig

• Arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark

• Den skattepligtige person foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til SKAT med angivelse af, hvem der har udført arbejdet og hvornår

• For at få fradrag i 2018 skal arbejdet være udført i 2018

Hvilke renoveringsopgaver dækker fradraget 2018?

Energibesparelser, bl.a.:

• Isolering af tag

• Reparation og forbedring af skorsten

• Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas

• Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.

• Isolering af ydervægge og gulv

• Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx udskiftning af radiatorer

Energiforsyning, bl.a.:

• Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller

• Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, dog ikke oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedler

• Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

• Installation af varmepumper

• Installation eller forbedring af ventilation

Klimasikring, bl.a.:

• installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx udskiftning af kloakrør, fornyelse og etablering af dræn, udskiftning af opsamlingstank, nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, rodzoneanlæg, højvandslukkere og regnvandsfaskiner

Andre grønne ydelser, bl.a.:

• radonsikring

• afmontering af brændeovne

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag) bl.a.:

• maling af vinduesrammer

• maling af døre

• maling af ydervægge

Digital infrastruktur:

• tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

• installation af tyverialarm

Se den fulde liste på www.skat.dk

Hvad skal du gøre 2018?

Du skal indtaste din udgift på SKATs hjemmeside. Du skal bruge gyldig dokumentation for, at arbejdet er betalt. Gem derfor fakturaen for det udførte arbejde. Herefter registrerer SKAT automatisk dine indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse.

Hvis dit forsikringsselskab betaler for arbejdet, kan du få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af regningen. Du skal blot dokumentere, at du har betalt en selvrisiko.

Hvad skal du være opmærksom på 2018?

• Få en gyldig faktura for det udførte arbejde. På fakturaen skal der være CVR-nummer eller CPR-nummer. Det skal klart fremgå, hvor stor en andel af det samlede beløb der dækker arbejdslønnen, også ved eventuelt tilbudsarbejde

• Du kan ikke bruge fradraget, hvis du betaler for arbejdet kontant eller med check

Hvad siger reglerne 2018?

• Fradraget er på 12.000 kr. for hver voksen person i husstanden. Det betyder, at et ægtepar eller to samboende kan trække op til 24.000 kr. fra pr. år. 

Hjemmeboende børn over 18 år kan yderligere få et fradrag, også på 12.000 kr. årligt

• Flere personer i samme husstand har mulighed for at fradrage den del af en samlet udgift, som de hver især har betalt. Ægtefæller og samlevende med fælles økonomi er de eneste, der kan dele, som de har lyst og trække hver deres del af en regning fra, selvom den ene har betalt hele regningen

• Hvis børn over 18 år i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene

• Fradraget bliver medregnet som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder, at den reelle skatteværdi af fradraget vil være knap 4.000 kr. årligt pr. person

• Fradraget gives kun til arbejdslønnen inkl. moms, og du kan derfor ikke trække udgifter til materialer fra.

Ejer eller lejer 2018?

Ifølge SKAT kan du bruge fradraget uanset, om du ejer eller lejer din bolig. Hvis du bor i lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed, skal du dog være særlig opmærksom på tre betingelser:

• Du skal selv betale for arbejdet

• Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde)

• Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført.

Læs mere på www.skat.dk

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Du kan få tilskud fra energiselskaberne til energiforbedringer

Energiselskaberne er forpligtiget til at yde tilskud eller hjælp til energiforbedringer.

Kontakt altid dine energiselskaber for at høre hvilken form for tilskud eller hjælp de giver til dit energispareprojekt. 

Du skal altid kontakte energiselskaberne inden du går igang med dit projekt.


Har du spørgsmål?

Så er du mere end velkommen til at kontakte os via nedenstående formular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Guldmann Dam - Pre/nor A/S  |  CVR.28113072  |  Telefonvej 6, 2860 Søborg  |  Telefon: 53 54 55 30  |  E-mail: info@prenor.dk